3J di dalam diri

>> Friday, November 6, 2009

Jami' = masjid | Jami'ah = Universiti | Jam'iyyah = persatuan


Dalam situasi kita selaku mahasiswa sekarang ini, kita perlu menanam 3J dalam diri kita untuk menjadi seorang pejuang agama Allah SWT. Konsep yang disebut ini dikira satu benda yang cukup sempurna bagi merealisasikan Daulah Islamiah berdaulat di muka bumi.

Peranan masjid adalah sebagai instistusi pembinaan rohani yang menjadi benteng kekuatan ruhiyah diri. Dengan berpegangnya konsep ini, diri kita dapat membentuk akhlak yang baik dan terpuji, serta iman yang kukuh.

Peranan universiti adalah sebagai institusi untuk menimba ilmu sedalam yang mungkin bagi menjana kefahaman Islam yang syumul sebelum merealisasikannya.

Adapun konsep yang ketiga iaitu persatuan, ia merupakan satu peranan yang penting bagi merealisasikan konsep ruhiyah yang disemai melalui jami', ia boleh diadaptasikan melalui medan ini. Begitu juga dengan konsep yang kedua (universiti). Dengan adanya persatuan, ilmu yang dipelajari di jami'ah dapat direalisasikan di dalam persatuan. Oleh itu, konsep yang disebutkan diatas mempunyai kaitan diantara satu sama lain lantas memberi impak yang begitu besar dan positif terhadap diri sendiri, masyarakat dan Islam.

0 comments:

Post a Comment

  © Blogger template Werd by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP